مشیّت پروردگار

شهریور ۹, ۱۳۹۷

درس یازدهم از ۳۰ درس اعتقادات